Välkomna till försenat årsmöte, vi söker nya kandidater till ett flertal styrelseplatser. Jens Nylander är valberedning, kontakta honom om du är intresserad av att hjälpa till!

Vi har mötet på klubben