Med start måndag den 22/8 startar höstterminen. Se schema nedan!