Bushido

Gym

Vårt gym är öppet för våra betalande medlemmar under de tider som den ordinarie träningen bedrivs.

Du som är familjemedlem till en betalande medlem kan träna i vårt gym för en halv terminsavgift, bra va!?