På tisdag klockan 18.00 är det dags för ett efterlängtat årsmöte på klubben. Pandemin påverkade även denna aspekten av verksamheten och nu är det dags för nystart. Vi avser välja ny styrelse (samtliga poster) och söker nu ett engagerat gäng som vill hjälpa till att driva verksamheten mot nya höjder.

Den nya styrelsen kommer forma sitt uppdrag själva i mångt och mycket. Men för daglig drift i verksamheten behövs bland annat följande uppgifter lösas.

  • Närvarokontroll och rapportering för att söka LOK-stöd (bidrag för ungdomsverksamhet
  • En kassör som sköter ekonomin och vad det innebär
  • Någon som ser till att medlemsregistret är uppdaterat och att avgifter kommer in
  • Någon som ser om lokalen och ev behov av renovering mm


    Vi ser fram emot stor uppslutning till mötet, gör din röst hörd och engagera dig i klubbens framtid!


Ang rösträtt på mötet.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret
fyller lägst 13 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Se dagordning nedan: