Bushido

Årsmöte 30 Augusti 18:00

Välkomna till försenat årsmöte, vi söker nya kandidater till ett flertal styrelseplatser. Jens Nylander är valberedning, kontakta honom om du är intresserad av att hjälpa till!

Vi har mötet på klubben

More

BJJ Terminsstart från och med nästa vecka (imorgon)

BJJ har terminstart vecka två som börjar med måndagen den 10:e Januari.

Nyheter för i år

Ungdomsgruppen går på tisdag och torsdag istället för som tidigare på måndag och onsdag.

Vuxenbjj har pass tisdag & torsdag som innan 19-20.45, men nu även mån & ons 17.30-19. (Söndagar är kvar som innan, samt lunchpass onsdagar osv)

Ang medlemsanmälan och nybörjare

Vi håller på att sätta upp ett nytt medlemssystem, så just nu behöver ni inte anmäla er, dyk bara upp på passen så skall vi lösa det så fort som möjligt.

More

BJJ: Terminsavslutning och gradering

UngdomsBJJ kör avslutning på måndag. OBS! Inför nästa termin kommer ungdomsBJJ köra på tisdag och torsdag 17.30-19
JuniorBJJ kör avslutning på tisdag. (Behåller samma tider – 18-19 – nästa termin)

Vi hyr idrottssalen på tisdag torsdag så att vi kan köra ungdomsgrupp och junior samtidigt fast i olika lokaler. Vi behöver fler ledare till de här två grupperna, om du är intresserad av att hänga på så är det mycket välkommet!

Nästa termin startar enligt schema i vecka 2 (alltså från och med 10:e Jan)

För vuxengruppen kommer pass rulla på efter överenskommelse i facebookgruppen över julhelgerna.

More

Terminsstart vecka 34 för HT 2021

Välkomna tillbaka efter sommaren! Nu i höst så öppnar vi vår träning under mer normala former och kommer återupprätta det schemat vi hade hösten 2019.

Schemat startar från och med måndag vecka 34, dvs från och med måndag den 23:e Augusti och framåt. (se schemat för att veta när du börjar)

Våra covidregler finns kvar, men har blivit mindre restriktiva och vi tillåter nu fler deltagare per pass.

Du som vill träna hos oss i höst måste göra en medlemsanmälan. Vi kommer ha ett tak på antal deltagare och de som varit medlemmar sedan tidigare har förtur. Därför kan det dröja några dagar / någon vecka innan du som är helt ny får besked om du har en plats eller ej.

Länk till medlemsanmälan
http://kampsportsakademin.com/medlemsanmalan/

 

More

Uppdaterat antal i lokalen från 12 till 14

Styrelsen har diskuterat tillgänglig yta i lokalen och beslutat om ett nytt tak, det nya taket är 14 personer. Det innebär att mini och junior grupperna kan ha 12 deltagare istället för tidigare 10.

Tänk på att 14 personer är max och inkluderar ledare, ev åskådare osv. Det är alltså fortfarande inte möjligt att vara just åskådare eftersom man då tar en plats från en tränande.

Beslutet grundas på att vi nu inkluderar sidoytorna i mätningen av lokalens storlek. Se nedan för rekommendationer om hur man mäter.

Beräkning av max antal besökare inomhus

  • I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

Källa på Riksidrottsförbundets sida

More

Goda nyheter för träningssugna!

Träningen öppnar upp igen

Träningen börjar i små grupper i enlighet med både pandemilag samt uppdaterade riktlinjer från folkhälsomyndigheten.

Max 12 personer får vistas samtidigt i vår lokal. Detta inkluderar tränare och elever, vi kommer inte kunna ta emot föräldrar eller åskådare i lokalen under denna fas.

Vi inser att klubben inte kan erbjuda samma antal träningar och möjligheter som under normala omständigheter, men vår terminsavgift kommer vara samma för dom som väljer att träna.

Mini och Junior BJJ

Vi kommer skicka ut ett mail med intresseförfrågan till förra terminens tränande för att se vilka som vill börja träna nu i vår. Skicka gärna in svaret omgående, det kommer avgöra hur många grupper vi skapar och vilken möjlighet det kommer finnas för er att delta. (Vi kommer behöva ett bokningssystem på facebook för att kunna delta)

Notera att vi inte kommer kunna ha åskådare under passen.

Träningen för denna grupp startar nästa vecka.

Vuxengruppen BJJ och Thaiboxning

Lokalen får nyttjas för friträning igen.(start omgående) Träningen skall annonseras på facebook av någon med nyckel. I facebooktråden svarar man med första lediga siffra och sedan sitt namn för att boka en plats på passet

Samma regler som gällde i våras gäller. Max 12 personer, gruppera er i grupper om max 4 som tränar med varandra. Tvätta/sprita händer vid ankomst. Inga åskådare
För att få tillgång till friträning skall man betala träningsavgift för våren (ordinarie avgifter gäller)

More

God jul och gott nytt år!

God jul alla underbara medlemmar!

Nu närmar sig terminen sitt slut och vi saknar allt från träning till avslutning till gradering och extrapass under julen. I nuläget är det svårt att svara på när vi kommer igång eftersom det beror helt och hållet på utvecklingen av viruset den kommande tiden.

Vi ser fram emot att starta upp vår verksamhet när förutsättningarna är rätt igen, tills dess tar vi vårt samhällsansvar och ligger lågt och avvaktar utvecklingen.

Jiu-jitsu will be back!

More

Träningen inställd för samtliga grupper, preliminärt fram till Jul

Bäste medlem, på grund av nuläget i vår kommun beslutar vi idag att stänga klubben under varaktigheten av de nya hårdare restriktionerna som idag är förlagda fram till jul.

Vår verksamhet präglas av väldigt tät närkontakt vare sig det handlar om Jiu-jitsu eller thaiboxning styrelsen har bedömt att det rimligaste är att stänga träningen i detta skede.

Även om det ännu inte kommit riktlinjer som specifikt säger att barn och ungdomsverksamhet skall upphöra så finns det riktlinjer ifrån riksidrottsförbundet som man skall väga in när man gör sin riskanalys. Tex står det där att man skall ”undvika onödig kroppskontakt” och ”om möjligt förlägga träning utomhus” Då vår verksamhet inte tillåter något av det och våra ledare – som inte är barn och ungdomar inte heller bör utsätta sig för de sammanhang som träning innebär  i dagsläget har vi nu beslutat att upphöra med all träning för resten av terminen.

Juniorgruppens gradering kommer att ske när vårterminen börjar.

Stängningen träder ikraft omedelbart(idag) och vår förhoppning är att smittoläget och de medföljande restriktionerna inte varar allt för länge.

Med vänliga hälsningar

Martin Janson

Stenungsunds Kampsportsakademi

/Martin Janson
 
More