Datum för terminsstart är måndag 9.e Januari 2023!

Nytt för i år är att vi schemalägger nybörjarpass på tisdagar (parallellt med ordinarie pass) 19.00 – 21.00 då dessa pass varit mycket uppskattade i slutet på föregående termin.

OBS! Nybörjarpassen kommer att fortlöpa 10 veckor in på terminen.

Klubben kommer att ansluta sig till förmånsplattformen Epassi, arbete pågår i skrivande stund och uppdatering kring detta kommer så fort det är på plats.

Följ gärna klubbens FB-sida då mycket av informationen kommer ut där:

https://www.facebook.com/groups/kampsportsakademin

Vi ses på mattan!