Vi välkomna alla medlemmar att komma till klubben för årsmöte söndag 17/3 kl.13.15-14.15.

Styrelsen har inga propositioner till årsmötet. Eventuella motioner behöver skickas in till styrelsen senast en vecka innan mötet.

Följande styrelsemedlemmar sitter kvar ännu ett år:

Suppleant – Magnus Carlsson (Väljes udda år)

Följande positioner och personer är aktuella för omval:
Ordförande – Mathias Castejon (väljes jämna år)
Sekreterare – Torbjörn Lundén (väljes jämna år)
Ledamot – Martin Ludvigsson (väljes jämna år)
Suppleant – Roger Kindström (väljes jämna år)

Valberedning – Martin Jansson sitter fram till mötet (väljes varje år)

Utöver dessa avgår följande styrelsemedlemmar i förtid, vilket innebär att även följande positioner är aktuella för omval:

Kassör – Joachim Reif (väljes udda år)
Ledamot – Erik Bernhardsson (väljes udda år)

Vänligen meddela i en kommentar nedan om du har tänkt delta så att vi kan planera för fikainköp, då det kommer bjudas på kaffe och fika. 😊