Klubben tar timeout från schemalagd träning tills vidare. Detta gäller samtliga pass/grupper på schemat.

Vi beklagar givetvis detta, men i det läge vi befinner oss måste alla bidra med det de kan för att sakta ned takten på smittspridningen och att ta timeout från organiserad träning är det vi som förening kan bidra med.

Vi kommer bjuda in till gemensam fys/utomhusträning för vuxenbjj under nästa vecka.
Kolla här för info: https://www.facebook.com/groups/kampsportsakademin/