Välkomna till årsmöte torsdag den 23:e Maj klockan 18.30 på klubben. Förutom att välja ny styrelse har det inkommit en proposition från Styrelsen som man kan läsa nedan. Ev motioner ombedes skyndsamt skickas in, senast 1 vecka innan mötet.

Följande styrelsemedlemmar klarar sig ifrån omval och sitter säkert ännu ett år:

Kassör * (Ingrid Ekenberg) * (Väljes jämna år)
Ledamot * (Martin Ludvigsson) * (Väljes jämna år)
Suppleant * (Anders Hellman) * (Väljes jämna år)

Övriga funktionärer
Revisor * (Mikhael Jansson ) * (Väljes jämna år)

 

Däremot är det omval för nedanstående, och valberedningen har att undersöka intresse att fortsätta från namnen nedan.

Ordförande * Mårten Söderström * (Väljes udda år)
Sekreterare * Martin Janson * (Väljes udda år)
Ledamot * Richard Johansson * (Väljes udda år)
Suppleant * Magnus Gilland * (Väljes udda år)

Övriga funktionärer

Revisor* Linus Arvidsson (Väljes udda år)
Valberedning * (Jens Nylander sitter fram till mötet) * (Väljes varje år)

***Proposition om höjning av medlemsavgift***

Klubben har under åren haft oförändrad medlemsavgift ända sedan vi flyttade in i vår nya lokal 2010. Då vi nu byter ut vår matta och renoverar klubben innebär det att vår ekonomiska reserv krymper. Styrelsen anser det är lämpligt att höja träningsavgifterna från och med hösten 2019. Ambitionen är fortfarande att det skall vara låga avgifter för träning i föreningen för att möjliggöra för vem som helst att vara aktiv hos oss.

De nya avgifterna föreslås att bli
1000 kr för en skoltermin BJJ eller Thaiboxning för vuxengruppen
500 kr för en skoltermin BJJ för att träna i barn eller ungdomsgrupperna
500 kr för att använda gymmet på klubben som familjemedlem till medlem
300 kr för sommarträning (öppen matta)
1500 kr för att träna BJJ OCH Thaiboxning i vuxengruppen