Välkomna till årsmöte tisdag den 8:e Maj klockan 18.30 på klubben. Styrelsen har inga propositioner till Årsmötet. Ev motioner ombedes skyndsamt skickas in, senast 1 vecka innan mötet.

Följande styrelsemedlemmar klarar sig ifrån omval och sitter säkert ännu ett år:

Ordförande * Mårten Söderström * (Väljes udda år)
Sekreterare * Martin Janson * (Väljes udda år)
Ledamot * Richard Johansson * (Väljes udda år)
Suppleant * Magnus Gilland * (Väljes udda år)

Övriga funktionärer
Revisor * Linus Arvidsson * (Väljes udda år)

Däremot är det omval för nedanstående, och valberedningen har att undersöka intresse att fortsätta från namnen nedan.

Kassör * (Ingrid Ekenberg sitter fram till mötet) * (Väljes jämna år)
Ledamot * (KH Seiving sitter fram till mötet) * (Väljes jämna år)
Suppleant * (Anders Hellman sitter fram till mötet) * (Väljes jämna år)

Övriga funktionärer
Revisor * (Mikhael Jansson sitter fram till mötet) * (Väljes jämna år)

Valberedning * (Jens Nylander sitter fram till mötet) * (Väljes varje år)