Idag har arbetsgruppen för vår nya lokal haft sitt första möte om hur vi skall gå till väga och vi söker nu efter er med rätt kompetens för uppbackning kring våra inledande projekt. Inledningsvis behöver vi fokusera på tre stora arbetsområden för att göra lokalen i brukbart skick.

1. Nödutrymmning
Räddningstjänsten ställer som krav på oss att göra om flyktluckan i lokalens södra ände så att man kan med ett enkelt handgrepp kan komma ut i det fria. Arbetsmoment för att göra detta möjligt innefattar: Markarbete, byggande av trappa och staket, tillverkande av eller inhandling av en ”flyktlucka”.

Arbetsledning detta projekt: Vakant

Vi söker dig som: Har möjlighet att utföra dessa arbeten: Schaktning, ”metallslöjd” ev färdigställande av hårdgjord yta, betong eller asfalt(eller kanske bara grus)

Projektstart: Budget för projektet – omedelbart, annars: så fort som möjligt efter kontrakt är skrivet.

2. Fukt
Vid vårt befintliga förråd där vi har försäljning av träningsutrustning, inne i köket har vi påträffat dålig lukt som eventuellt kan härledas till fuktproblem, detta behöver utredas per omgående innan vi skriver kontrakt på lokalen.

Arbetsledning detta projekt: Joachim Reif, Andreas Lipschutz

Vi söker dig som: Besitter fackkunskap kring fukt och mögel och kan hjälpa till med ett utlåtande och en åtgärdsplan, kontakta oss omgående!

Projektstart: Tisdag den 12:e januari klockan 18:00 gör vi första håltagningen för att få en första bild.

3. Ventilation
Vi behöver undersöka om befintlig ventilation har tillräckligt luftflöde för vår verksamhet. Fastighets ”ventilationskille” skall kontakta oss för att visa hur man drar igång befintlig ventilation.

Arbetsledning detta projekt: Martin Janson + vakant

Vi söker dig som: Har möjlighet att mäta och utvärdera ventilationsflöden samt leda en eventuell uppgradering av ventilationssystemet.

Projektstart: Så snart fastighet tar kontakt och förevisar funktionen av ventilationen.

/Arbetsgruppen