Styrelsen har diskuterat tillgänglig yta i lokalen och beslutat om ett nytt tak, det nya taket är 14 personer. Det innebär att mini och junior grupperna kan ha 12 deltagare istället för tidigare 10.

Tänk på att 14 personer är max och inkluderar ledare, ev åskådare osv. Det är alltså fortfarande inte möjligt att vara just åskådare eftersom man då tar en plats från en tränande.

Beslutet grundas på att vi nu inkluderar sidoytorna i mätningen av lokalens storlek. Se nedan för rekommendationer om hur man mäter.

Beräkning av max antal besökare inomhus

  • I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

Källa på Riksidrottsförbundets sida