Under nyårsnatten härjades den gamla delen av Kristinedalskolan av en våldsam brand. Låg- och mellanstadiedelen av Kristinedalskolan brändes ut helt. Mikael Stenvaller rapporterar att den gymnastiksal där vi hyr, ”lilla” har klarat sig från branden. Dock är skolan innanför avspärrningarna och han har inte kunnat komma nära och titta vid salen än. I nuläget arbetar man från skolans och kommunens sida med att lösa skolstarten om en vecka genom att förlägga undervisningen på annan plats.

I dagsläget vet vi inte hur detta påverkar vår verksamhet i lilla hallen gentemot den planerade terminsstarten om två veckor.

Uppdatering

Idag har vi varit i kontakt med Fritid, de har ännu inte hört att det skall föreligga hinder för de föreningar som hyr salar i Kristinedalskolan att bedriva verksamhet. Det är tydligen (i dagsläget) inte aktuellt att bedriva annan verksamhet i gymnastiksalen.

Vi är lovade besked senast fredag denna veckan.

Bilden kommer från Stenungsunds hemsida.

Bilden kommer från Stenungsunds hemsida.