Bäste medlem, på grund av nuläget i vår kommun beslutar vi idag att stänga klubben under varaktigheten av de nya hårdare restriktionerna som idag är förlagda fram till jul.

Vår verksamhet präglas av väldigt tät närkontakt vare sig det handlar om Jiu-jitsu eller thaiboxning styrelsen har bedömt att det rimligaste är att stänga träningen i detta skede.

Även om det ännu inte kommit riktlinjer som specifikt säger att barn och ungdomsverksamhet skall upphöra så finns det riktlinjer ifrån riksidrottsförbundet som man skall väga in när man gör sin riskanalys. Tex står det där att man skall ”undvika onödig kroppskontakt” och ”om möjligt förlägga träning utomhus” Då vår verksamhet inte tillåter något av det och våra ledare – som inte är barn och ungdomar inte heller bör utsätta sig för de sammanhang som träning innebär  i dagsläget har vi nu beslutat att upphöra med all träning för resten av terminen.

Juniorgruppens gradering kommer att ske när vårterminen börjar.

Stängningen träder ikraft omedelbart(idag) och vår förhoppning är att smittoläget och de medföljande restriktionerna inte varar allt för länge.

Med vänliga hälsningar

Martin Janson

Stenungsunds Kampsportsakademi

/Martin Janson