Kallelse till årsmöte torsdagen 8 juni, kl 19.00 på klubben. Alla medlemmar är välkomna, inklusive barnens föräldrar!