Den 28:e april är det årmöte i våran träningslokal, kl 19.00. Alla medlemmar i klubben är välkomna att delta på årmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast 2 veckor innan mötet.

Dagordning-Årsmöte-Stenungsunds-Kampsportsakademi-160428-för-verksamhetsår-2015