I nästan två veckor var kampsportsakademin.com frikopplad från internet, som ett resultat av detta har det inte gått att nå oss med epost överhuvudtaget. Om du/ni har skickat mail till din instruktör med viktig information så är det bäst att skicka det igen, nu skall det funka.

Felet berodde på att den registrar som vi ursprungligen köpte domännamnet ifrån har upphört att erbjuda den tjänsten med kort varsel vilket ledde till denna oönskade störningen. Det tog några dagar att få reda på hur vi skulle lösa problemet och sedan ytterligare några dagar att åtgärda det. Beklagar frånvaron, nu tar vi nya tag!