Vår förening skrev två motioner för svenska bjjförbundets räkning som gick igenom idag. Den ena var att vi sökter status som egen idrott hos förbundsstämman och den andra var att bli självständigt organiserade i eget underförbund.

Även thaiboxarna fick egen status efter en motion från Gladius MMA. Thaiboxningen är därmed organiserade inom ramen för budo och kampsportsförbundet.

Att vara egen idrott innebär bland annat att idrotten kan arrangera svenska mästerskap och organisera sig självständigt.

På morgonen valdes Martin Janson till sekreterare för svenska bjjförbundet under Bjjförbundets årsmöte

Ta del av fullständig info från årsstämman på länken nedan.

http://www.budo.se/nytt2009/stamman_rapport.shtml