Bushido

COVID-19

(uppdaterat 2021-08-08)
I samklang med de lättade restriktionerna i samhället har vi på klubben beslutat att utöka antalet personer som kan närvara på klubbens pass men vi har ändå beslutat hålla kvar strukturen ifall vi under hösten får hårdare regleringar att förhålla oss till, på så sätt är vi ”redo” att skala ned och anpassa verksamheten på ett enkelt sätt.

 

Vi har baserat våra riktlinjer på myndigheter och riksidrottsförbundets information. Vi vet att fysisk träning och samvaro är viktiga byggstenar för ett hälsosamt liv och känner oss därför motiverade att öppna upp träningen igen. Vi är övertygade om att våra medlemmar förstår vikten av att följa de riktlinjer som vi nu sätter upp för att vi som förening skall vara en tillgång för folkhälsan snarare än en last.

 

Max antal tränande i våra lokaler är 20.


Inga åskådare eller familjemedlemmar på passen

För att minska trängsel och minimera onödig kontakt kommer vi inte tillåta åskådare eller familjemedlemmar. 

Gruppering under pass
Under träningen kommer inte alla träna med alla. Grupper upp till 6 personer kommer bildas under passen. Vi vill inte att man som tränande har kroppskontakt med någon annan än personer inom gruppen man är en del av. Detta innebär att man inte hälsar på någon annan och istället iaktar det numera etablerade “sociala avståndet” till övriga träningskompisar. Handslag, high-fives och kramar är alltså enbart ok i din träningsgrupp. Grupperna skall indelas efter erfarenhet/nivå och storlek/vikt som riktlinje.

 

Kom inte till träningen om du eller familjemedlem har symptom
Eftersom vi har en extrem närkontakt i vår idrott kan vi också anta att ev smitta överförs mycket efffektivt. Eftersom vi förstår att det är så har vi formulerat mycket höga krav på att alla i ditt hushåll är friska för att du skall vara välkommen till träningen. En förkyld förälder, partner, barn eller syskon betyder alltså att du får stå över träningen tills de har varit symptomfria i 48 timmar.

 

Max antal tränande per lokal

I vuxenträningen kommer vi inte att tillåta fler än 20 de tränande skall dela upp sig i grupper om max 6 som har utbyte med varandra.

Begränsat antal medlemmar per grupp

Vi kommer i varje grupp ha ett tak på hur många betalande medlemmar vi accepterar. Baserat på närvaro under höstens träningar kan vi komma att utöka med fler platser eftersom.

 

 

Alla som tränar skall betala ordinarie terminsavgift.Övriga regler

– Handtvätt vid ankomst

– Låneutrustning inte användas, dela inte vattenflaska med andra

– Dammsug och våttorka efter varje pass samt torka av handfat/toalett och kök